Limfna drenaža

Limfna drenaža uspostavlja ravnotežu između tjelesnih tekućina,  ne ubrzava krvotok već vrlo laganim pritiskom drenira tekućinu između stanica.

LEARN MORE